Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.


V Pevnosti 13/4, 128 41 Praha 2 č.ú.: 2109512498/2700 IČO: 62933744 tel.: 241083104

Společenské akce

Top 15

top05_14


Prázdniny na nečisto alias zahradní slavnost

pnn08 14


Horymírův skok 2005

 

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s. 2018 Frontier Theme
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain