Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.


V Pevnosti 13/4, 128 41 Praha 2 č.ú.: 2109512498/2700 IČO: 62933744 tel.: 241083104

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s. 2018 Frontier Theme
„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich