Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.


V Pevnosti 13/4, 128 41 Praha 2 č.ú.: 2109512498/2700 IČO: 62933744 tel.: 241083104

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s. 2019 GDPR Frontier Theme
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich