Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

Prázdniny nanečisto alias Paralympijský den

Tisková zpráva Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha, o. s.

 Prázdniny nanečisto alias Paralympijský den

 

Ve středu 20. června 2012 od 14:00 proběhl XII. ročník sportovně-společenské akce Prázdniny nanečisto alias Paralympijský den v areálu a okolí Jedličkova ústavu Praha (U Jedličkova ústavu 1, Praha 4). Hlavním pořadatelem je Sportovní club Jedličkova ústavu Praha ve spolupráci s Jedličkovým ústavem Praha, Britským velvyslanectvím v Praze a Městskou částí Praha 4. Akce se koná pod záštitou britské velvyslankyně J. E. Sian MacLeod a zástupkyně starosty MČ Praha 4 pí. Staňkové.

Motto akce:“ otevření Jedle světu…aneb i na vozíku se dá žít a sportovat…“

 Program:

14:00         Slavnostní zahájení

14:05         EliteSport – ukázky nových trendů ve fitness

14:15         Sportovní část – 8 boj + lanový program

8 boj: jízda na veslovacím trenažéru, boccia, „autoškola“ na vozíku-slalom, vrh koulí (míčkem), lukostřelba, závěsný kuženík, šipky, hody na cíl

Lana: lanovka, houpačka, nízká lana, traverz, horostěna, slaňování hradeb Vyšehradu…., vozíky a pomůcky Otto Bock

16:50         Paralympijský trojboj (jízda na vozíku, boccia, vrh koulí) – osobnosti čes. kulturního života a zástupci partnerů SC JÚ Praha

17:15        Vyhlášení výsledků soutěží

17:35        Crazy Day – kaskadérské vystoupení na motorkách

18:15         Koncert  hudební skupiny El Gaučo

do 19:30    Ukončení akce

 

V průběhu celé akce expozice pomůcek a vozíků Otto Bock, skákací hrad, stánky Ta Kavárny a Maturus, výstava fotografií s olympijskou tematikou a malé občerstvení.

 

 

Kontakty

E-mail: scjupraha@centrum.cz

Pavla Vrbová: 777 156 061

 

Zpracovala:             Pavla Vrbová, 11. 6. 2012

Kontakt:                  pavla.vrbova@atlas.cz, tel.: 777 156 061

HORYMÍRŮV SKOK v roce 2005

 

HORYMÍRŮV SKOK v roce 2005

 

( sportovně-společenský projekt, jehož vyvrcholením bude přejezd vozíčkářů
po lanovém přemostění Vltavy z Vyšehradu na Císařskou louku
– netradiční forma integrace)

 

 

Termín realizace projektu: 21.5.2005

Místo: Praha – Vyšehrad

Hlavním pořadatel: Sportovní club Jedličkova ústavu Praha o.s., ve spolupráci s S.H.S.A. a Outdoor aktivity

 

*Projekt je oficiální doprovodnou akcí Pražského mezinárodního maratónu

*jedná se o vytvoření světového rekordu a zápis do Guinessovy knihy rekordů

 

 Úvod

„Nuže, Šemíku, vzhůru!“ … těmito slovy, dle pověsti, pobídl český vladyka Horymír svého koně Šemíka k bájnému skoku přes hradby Vyšehradu, aby unikl trestu smrti. Všichni přítomní se běželi podívat, jak se odvážný jezdec i s koněm roztříští pod vyšehradskými skalami, naklonili se bez dechu přes hradby a vykřikli úžasem: „oni žijí!!!“…

Horymír si skokem zachránil život.  Překonejme i zachraňme další hodnoty dnešního života….. a bez ztráty Šemíka.

Ukažme možnosti lidí s tělesným postižením – vozíčkářů.

 

Cíl a smysl projektu:

  • Pokus o nejdelší lanové přemostění vozíčkáře – zápis do Guinness.knihy rekordů
  • Ukázat schopnosti a dovednosti jedinců s postižením a snaha o nenásilnou integraci.
  • nabídka pro sponzory – velice netradiční a ve světovém měřítku ojedinělá reklama
    (spojení firmy s touto akcí, případně využití filmového záznamu k TV reklamě)  

Projekt:

Sportovně-společenská akce „Horymírův skok v roce 2005“ netradičně,divadelní inscenací, přiblíží Staré pověsti české, vyvrcholením představení bude sjezd 4 – 5 vozíčkářů (členů Sportovního klubu Jedličkova ústavu v Praze) po lanovém přemostění z Vyšehradu, přes Vltavu, na Císařskou louku.

 Jedná se o  lanové přemostění Vltavy v celkové délce cca. 200 m a bude to pokus o nejdelší lanové přemostění vozíčkáře v Čechách a možná i na světě, které se zapíše do Guinessovy knihy rekordů. Akce je jistě netradiční formou integrace zdravotně postižených do společnosti.

Bezpečnost jezdců je jištěna kvalifikovanými pracovníky s letitou praxí ze specializované firmy Outdoor aktivity (7 let praxe s outdoor. programy – bez vážných zranění)

 

Akce bude součástí oficiálního doprovodného programu PIM -Pražský mezinárodní maratón.

 

 Projekt zahrnuje hudební koncert populární skupiny (v jednání), sportovní hry a soutěže pro děti,  které účastníkům přiblíží činnost Sportovního klubu Jedličkova ústavu, dále ve spolupráci s NKP Vyšehrad nabídne speciální prohlídku Vyšehradu s přednáškami o historii, současnosti i budoucnosti, ukázky historického šermu s možností vyzkoušení brnění i nácviku šermu, dále v projektu bude soutěž v malování o nejhezčího Šemíka pro děti.

 

V průběhu programu  proběhne aukce o jízdenku na „sjezd“ přes Vltavu a lá Horymír.

 

 

Termín akce:

sobota 21.5.2005, 11:00 – 16:30 hod.

Místo:

Areál NKP Vyšehrad (u Galerie) a Císařská louka 

Hlavní pořadatel:

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, ve spolupráci s S.A.S.H a Outdoor activity

 Finanční rozpočet akce: 

 Výdaje celkem: 524.000,-Kč (viz. příloha)      

 Přínos projektu:

  • Uvědomění si široké veřejnosti, že postižení jsou nedílnou součástí každé lidské společnosti a ukázat na možnosti a schopnosti vozíčkářů – velice netradiční forma integrace zdravotně postižených
  • Jistě neobvyklý způsob prezentace činnosti SC JÚ Praha a reklamy pro sponzory.
  • Překonání limitů u postižených, chceme ukázat, že za určité podpory a pomoci

I vozíčkáři mohou dělat nepředstavitelné věci

  • Spojitost se sportovní a prožitkovou výchovou
  •  Propojenost s dalšími akcemi-PIM, Hudební a zábavný den s doprovodným

programem.

Zajištění projektu:

Úřední povolení (NKP Vyšehrad, povodí Vltavy, Vlavská plavba, Policie hl.m.Prahy)

Lanové přemostění – Outdoor aktivity s technickým zaštítěním Lanex Bolatice

Nájezdová rampa, tribuna a podium – fy.Lavel MB

Videoprodukce a přenos na velkoplošnou TV – fy.Complex

Sportovní hry a soutěže – SC JÚ Praha

Přednáška a prohlídka Vyšehradu – NKP Vyšehrad

Ukázky historického šermu – sk. historického šermu Macbath

Zajištění divadelního představení + hudební skupiny – S.H. S.A.

Catering V.I.P + občerstvení pro účastníky – S.H.S.A

Fotografie