Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

V Pevnosti 13/4, Praha 2, IČO: 62933744, č.ú.: 2109512498/2700 UniCredit Bank

GDPR

stránka zásad ochrany osobních údajů

 

Bezpečnostní směrnice SC JÚ Praha

Informace o zpracování osobních údajů SC JÚ Praha

Záznam o činnostech zpracování OÚ SC JÚ Praha