Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

HISTORIE

 

Sportovní a tělovýchovná činnost se pro chovance Jedličkova ústavu vykonávala prakticky od založení ústavu v roce 1913. Jednalo se spíše  o rehabilitační sportovní aktivity a nikoliv o organizovanou a pravidelnou činnost.

Změna nastala v roce 1994 s příchodem Mgr. Radka Sovy (absolventa MFF UK) do JÚŠ, který společně se skupinou dalších vychovatelů, založil dne 7.6.1994 Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, jehož posláním byla a stále je organizace sportovních aktivit zdravotně postižených jedinců.

V době založení měl Sportovní club Jedličkova ústavu 11 členů a provozovaly se zde pouze dva druhy sportu: stolní tenis a jízdy na formulkách (specielně upravený vozík pro rychlostní i vytrvalostní jízdy).

Obrovskou změnu přinesl rok 1997, kdy se v září otevřela zcela nová tělocvična, která je součástí ubytovny Topolka a SC JÚ Praha získal vlastní kancelář a prostory skladu sportovních potřeb. Dalším podnětem k rozvoji sportu v JÚŠ bylo ustanovení dvou pracovníků, kteří se starají o zařízení tělocvičny, plynulý chod sportovního klubu a organizují prakticky veškerou sportovní činnost v Jedličkově ústavu.

Ve velké tělocvičně jsme mohli začít s tréninkem sálových sportů, především florbalu (díky fenomenálnímu hráči Zdeňku Krupičkovi je náš klub pionýrem florbalu na vozíku), fotbalu a tehdy skoro neznámé hry boccia (hra pravidly podobná petanque, která je vhodná i pro jedince s nejtěžším stupněm postižení). Ve stejném roce jsme začali také s pravidelným tréninkem atletiky, stolního tenisu a závěsného kuželníku. Pod křídla SC JÚ Praha spadl i klub šachu, jehož tréninky i turnaje externě zabezpečoval a doposud tak činí p. Ambrož s p. Chytkou (nyní sdružení PROTEBE).

Postupem času a za vydatné pomoci JÚŠ a České feredace Spastic Handicap o.s., u které je SC JÚ Praha registrován jako řádný člen od roku 1997, se rozšiřovaly nabídky sportovních aktivit a značně se vylepšilo organizační zabezpečení našeho klubu.

Další výraznou a vítanou změnou v nedávné historii sportu v JÚŠ bylo otevření rehabilitačního bazénu, sauny a posilovny přímo v areálu Jedličkova ústavu a školách v roce 2002. Nové provozní jednotky jsou hojně využívány jak pro školní výuku plavání a základy správného posilování, tak pro trénink a aktivní regeneraci sportovců SC JÚ PRAHA.