Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

HORYMÍRŮV SKOK v roce 2005

 

HORYMÍRŮV SKOK v roce 2005

 

( sportovně-společenský projekt, jehož vyvrcholením bude přejezd vozíčkářů
po lanovém přemostění Vltavy z Vyšehradu na Císařskou louku
– netradiční forma integrace)

 

 

Termín realizace projektu: 21.5.2005

Místo: Praha – Vyšehrad

Hlavním pořadatel: Sportovní club Jedličkova ústavu Praha o.s., ve spolupráci s S.H.S.A. a Outdoor aktivity

 

*Projekt je oficiální doprovodnou akcí Pražského mezinárodního maratónu

*jedná se o vytvoření světového rekordu a zápis do Guinessovy knihy rekordů

 

 Úvod

„Nuže, Šemíku, vzhůru!“ … těmito slovy, dle pověsti, pobídl český vladyka Horymír svého koně Šemíka k bájnému skoku přes hradby Vyšehradu, aby unikl trestu smrti. Všichni přítomní se běželi podívat, jak se odvážný jezdec i s koněm roztříští pod vyšehradskými skalami, naklonili se bez dechu přes hradby a vykřikli úžasem: „oni žijí!!!“…

Horymír si skokem zachránil život.  Překonejme i zachraňme další hodnoty dnešního života….. a bez ztráty Šemíka.

Ukažme možnosti lidí s tělesným postižením – vozíčkářů.

 

Cíl a smysl projektu:

  • Pokus o nejdelší lanové přemostění vozíčkáře – zápis do Guinness.knihy rekordů
  • Ukázat schopnosti a dovednosti jedinců s postižením a snaha o nenásilnou integraci.
  • nabídka pro sponzory – velice netradiční a ve světovém měřítku ojedinělá reklama
    (spojení firmy s touto akcí, případně využití filmového záznamu k TV reklamě)  

Projekt:

Sportovně-společenská akce „Horymírův skok v roce 2005“ netradičně,divadelní inscenací, přiblíží Staré pověsti české, vyvrcholením představení bude sjezd 4 – 5 vozíčkářů (členů Sportovního klubu Jedličkova ústavu v Praze) po lanovém přemostění z Vyšehradu, přes Vltavu, na Císařskou louku.

 Jedná se o  lanové přemostění Vltavy v celkové délce cca. 200 m a bude to pokus o nejdelší lanové přemostění vozíčkáře v Čechách a možná i na světě, které se zapíše do Guinessovy knihy rekordů. Akce je jistě netradiční formou integrace zdravotně postižených do společnosti.

Bezpečnost jezdců je jištěna kvalifikovanými pracovníky s letitou praxí ze specializované firmy Outdoor aktivity (7 let praxe s outdoor. programy – bez vážných zranění)

 

Akce bude součástí oficiálního doprovodného programu PIM -Pražský mezinárodní maratón.

 

 Projekt zahrnuje hudební koncert populární skupiny (v jednání), sportovní hry a soutěže pro děti,  které účastníkům přiblíží činnost Sportovního klubu Jedličkova ústavu, dále ve spolupráci s NKP Vyšehrad nabídne speciální prohlídku Vyšehradu s přednáškami o historii, současnosti i budoucnosti, ukázky historického šermu s možností vyzkoušení brnění i nácviku šermu, dále v projektu bude soutěž v malování o nejhezčího Šemíka pro děti.

 

V průběhu programu  proběhne aukce o jízdenku na „sjezd“ přes Vltavu a lá Horymír.

 

 

Termín akce:

sobota 21.5.2005, 11:00 – 16:30 hod.

Místo:

Areál NKP Vyšehrad (u Galerie) a Císařská louka 

Hlavní pořadatel:

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, ve spolupráci s S.A.S.H a Outdoor activity

 Finanční rozpočet akce: 

 Výdaje celkem: 524.000,-Kč (viz. příloha)      

 Přínos projektu:

  • Uvědomění si široké veřejnosti, že postižení jsou nedílnou součástí každé lidské společnosti a ukázat na možnosti a schopnosti vozíčkářů – velice netradiční forma integrace zdravotně postižených
  • Jistě neobvyklý způsob prezentace činnosti SC JÚ Praha a reklamy pro sponzory.
  • Překonání limitů u postižených, chceme ukázat, že za určité podpory a pomoci

I vozíčkáři mohou dělat nepředstavitelné věci

  • Spojitost se sportovní a prožitkovou výchovou
  •  Propojenost s dalšími akcemi-PIM, Hudební a zábavný den s doprovodným

programem.

Zajištění projektu:

Úřední povolení (NKP Vyšehrad, povodí Vltavy, Vlavská plavba, Policie hl.m.Prahy)

Lanové přemostění – Outdoor aktivity s technickým zaštítěním Lanex Bolatice

Nájezdová rampa, tribuna a podium – fy.Lavel MB

Videoprodukce a přenos na velkoplošnou TV – fy.Complex

Sportovní hry a soutěže – SC JÚ Praha

Přednáška a prohlídka Vyšehradu – NKP Vyšehrad

Ukázky historického šermu – sk. historického šermu Macbath

Zajištění divadelního představení + hudební skupiny – S.H. S.A.

Catering V.I.P + občerstvení pro účastníky – S.H.S.A

Fotografie

Napsat komentář