Prázdniny nanečisto aneb otevření Jedle světu

TISKOVÁ ZPRÁVA
Prázdniny nanečisto aneb otevření Jedle světu
Praha / Vyšehrad: Ve středu 24. 6. 2015 od 10:00 začíná XV. ročník sportovně-společenské akce pro děti Prázdniny nanečisto. Motem akce je „Otevření Jedle světu …. aneb i na vozíku se dá žít a dovádět“. Jejím cílem je skrze zábavu propojit svět dětí bez ohledu na to, jestli mají nějaký handicap, nebo ne. Proto byli pozváni žáci z běžných základních škol a přijít může každý, kdo bude mít chuť vyzkoušet si netradiční disciplíny. Včetně slaňování vyšehradských hradeb na vozíku! Pro účastníky je připraven soutěžní osmiboj vycházející ze sportů, kterým se věnují členové Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha a také lanový program plný lezení, houpání a traverzování.

Novinkou letošního sportovního dne je v 8:00 start akce „Okolo Prahy napříč handicapy“, kterou pořádá občanské sdružení Cesta za snem v čele s Heřmanem Volfem. Podstatou projektu je objetí okruhu okolo Prahy, v délce cca 111 km, na kolech, kolečkách, koloběžkách, bruslích….. Okruh je rozčleněn na menší části, etapy a propojen jako štafeta. V místě akce si můžete vyzkoušet netradiční sportovní trenažéry pro vozíčkáře.
Připravena je i ukázka práce a techniky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, kaskadérské vystoupení skupiny Crazy Day, mobilní planetárium nebo exhibiční florbalový turnaj na vozících.

Moderátorem akce bude Jiří Rejman – sportovní komentátor České televize a Radek Musílek z Jedličkova ústavu. V odpolední části nás doprovodu hudební skupina AdHock.
V průběhu akce bude také probíhat výtvarný workshop Amálka, malování na obličej a expozice kompenzačních pomůcek firmy Otto Bock. Navíc můžete také svou vizáž vyladit ryze prázdninově a nechat jí upravit v kadeřnickém salonu SOU kadeřnického, které bude přímo ve škole Jedličkova ústavu. Chybět nebude tradiční skákací hrad, občerstvení a dárky pro všechny soutěžící.

Hlavním partnerem akce je životní pojištění FLEXI od Pojišťovny České spořitelny, která v rámci svého přístupu ke společenské zodpovědnosti podpořila tuto akci nejen finančně, ale zaměstnanci pojišťovny se sami aktivně dobrovolně zapojili do organizace celého dne.
Připravený program se uskuteční v areálu a okolí Jedličkova ústavu a škol Praha (U Jedličkova ústavu 2, Praha 4).

Program:
8.00 Start akce „Okolo Prahy napříč handicapy“
10.00 Slavnostní zahájení pro žáky z JÚŠ a pozvaných ZŠ
10.20 Sportovní osmiboj + doprovodný program:
jízda na veslovacím trenažéru, boccia, „autoškola“ na vozíku-slalom, vrh koulí (míčkem), lukostřelba, závěsný kuželník, šipky, hody na cíl
13.00 Vystoupení Hasičského záchranného sboru – vyproštění z auta, evakuace z budovy s pomocí žebříku, ukázka zásahového vozu
14.00 Zahájení odpolední části – seznámení s dalším programem.
14.15 Pokračování osmiboje a doprovodného programu
16.30 Florbalový miniturnaj na vozíku pro partnery akce
17.00 Kaskadérské vystoupení motorkářů ze skupiny Crazy Day
17.30 Příjezd účastníků „Okolo Prahy napříč handicapy“
18.15 Závěr akce

Pořadatel – Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha ve spolupráci s Nadací Jedličkova ústavu a Jedličkovým ústavem a školami. Pořadatelé si vyhrazují právo na programové změny

O Sportovním clubu JÚ:
SC JÚ Praha se stal přirozenou součástí Jedličkova ústavu v Praze. Jeho činnost má velmi pozitivní vliv na mimoškolní výchovu a fyzickou kondici žáků a studentů JÚŠ i ostatních sportovců, kteří se účastní našeho programu. Vzhledem k členství v České federaci Spastic Handicap o.s., která sdružuje a organizuje sportovní činnost především pro spasticky postižené sportovce, i většina aktivních sportovců našeho SC jsou jedinci s diagnózou DMO rozličného stupně postižení. Sportovní klub v současnosti eviduje 315 členů. Členskou základnu tvoří z velké části žáci a studenti JÚŠ, ale
také jedinci s rozličným zdravotním postižením z celé Prahy a okolí, kteří pravidelně dojíždějí na tréninky atletiky, florbalu, cyklistiky, stolního tenisu, plavání, boccii, závěsného kuželníku, fotbalu, šachu, lukostřelby, nebo curlingu.

O nadaci:
Nadace Jedličkova ústavu byla založena 22. října 1990 jako jedna z prvních nadací po listopadu 1989 a v letošním roce slaví krásné výročí 25 let od svého založení. Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace.

O Jedličkově ústavu a školách:
Jedličkův ústav a školy je speciální vzdělávací zařízení pro děti a mládež s tělesným nebo kombinovaným postižením. Zřizovatelem je hlavní město Praha. JÚŠ pedagogickým působením a komplexní rehabilitací připravuje svoje žáky k úspěšné integraci do života. Nabízí souhrn specializovaných služeb včetně volnočasových aktivit a spolupracuje s řadou neziskových organizací. Jedná se o zařízení s dlouho tradicí a patří k nejstarším svého druhu v ČR, jeho založení se váže k roku 1913. Využívá moderní metody i pomůcky a představuje alternativu pro žáky, kteří vyžadují ucelenou péči.

 

Kontakt:
Pavla Vrbová
Manažer Sportovního clubu JÚ
E-mail: scjupraha@centrum.cz
Tel: +420 777 156 061
www.scjupraha.eu
Jan Mazoch
Koordinátor fundraisingu a marketingu
Nadace Jedličkova ústavu
E-mail: fundraising@nadaceju.cz
Tel: + 420 724 806 142
www.nadaceju.cz
Radek Musílek
mediální koordinátor
Jedličkův ústav a školy
email: r.musilek@jus.cz
Tel.: +420 604 81 34 20
www.jus.cz

Napsat komentář